Makine Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar /
Issues to be Considered in the Use of the Machine

 • Makine devamlı toz ve talaş çektiğinden makine çalışır durumda iken maske kullanılmalıdır.
 • Makinenin genel bakımı esnasında elektrikten bağlantısını kesilmelidir.
 • Makinenin alt ve üst toz toplayıcı çuvalları olmadan asla çalıştırılmamalıdır.
 • Makinenin tüm parçaları genel bakımlarında kontrol edilmeli, eksik parça ile kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
 • Makinenin değişmesi gereken parçaları doğru takılmalıdır.
 • Bu kurallara uyulmadığı takdirde makine ile çalışmak risklidir , iş kazalarına neden olabilir.

 • Since the machine is continuously absorbing the dust and sawdust, the mask should be used while the
  machine is running.
 • During the general maintenance of the machine, it must be disconnected from the electricity.
 • The machine should never be operated without the top and bottom dust collector bags.
 • All parts of the machine should be checked in general maintenance and should not be operated with missing
  parts.
 • The parts of the machine that need to be replaced must be installed correctly.
 • Failure to comply with these rules is risky to operate with the machine, resulting in work accidents.